feelogica
להגיע לגרעין
להפסיק להתעסק בתוצאה
התוצאה מתהפכת רק כשמטפלים בסיבה
כדי לשנות
ללמוד להשתמש בגוף כבמיקרופון
להגיע לשורשים - מה שהיה  בלתי אפשרי עד כה
בכל פעם שחשבת רק חשבת שחשבת
אודות פילוג'יקה
אודות אריק
מה ניתן לשנות
צור קשר
סרט הסבר
אנשים שעברו את התהליך
עוזרים לאחרים
לסדנת הזוגיות
הדרך הפשוטה ביותר להבין את החיים

תארו לעצמכם שמלידה, מודבק צ'יפ לעורפו של כל אחד ואחת מאיתנו. צ'יפ זה מכיל תוכנה. את תוכנית החיים של כל אחד מאיתנו. תוכנה זו תשלוט על כל מילה שנאמר, על כל מחשבה, על כל ארוע. היא תקבע מאלו מחלות נסבול. היא תקבע את רמת הצלחתינו. את משקל גופינו.
י את מצב הזוגיות שלנו. את הצורה בה נגדל או לא נגדל ילדים. הכל. צ'יפ זה יועבר אלינו בתורשה, בגנטיקה שלנו. אבל, מכיוון שאנחנו נולדים איתו - אין לנו אפשרות לדעת על קיומו.י האחרים  מתייחסים אלינו על פי ההוראות הכתובות בצ'יפ מבלי שאיש יבחין בכך. בדיוק כפי שאנחנו מתייחסים אל האחר - על פי ההוראות הכתובות בצ'יפ שלו או שלה.י 
אדם  שהיה מסתכל על הצגה זו מבחוץ היה מתפקע מצחוק.י הוא רואה את כולנו מופעלים ומפעילים,י מתרגזים, חולים, משמינים, לא מצליחים מספיק,י אומללים ומה לא?! ואנחנו?!י אפילו  לא יודעים שתהליך זה מנהל לנו את החיים.
הזייה.
י
פילוג'יקה היא כלי הפועל כמראה קסומה.
י פתאום צץ כלי היכול לשמש כמעט כל אחד לדעת מה כתוב בצ'יפ שלו, מה עבר אליו גנטית וחורץ את גורלו.י
פתאום נוצר כלי שמסוגל לשנות את התכנים המוצפנים בצ'יפ. בקלות, בפשטות וביעילות.
יי 
English
אפשר לשנות תהליכים במוח
בכל פעם שחשבת רק חשבת שחשבת
אפשר לשנות תהליכים במוח
feelogica
כדי לשנות
התוצאה מתהפכת רק כשמטפלים בסיבה
ללמוד להשתמש בגוף כבמיקרופון
להגיע לגרעין
להפסיק להתעסק בתוצאה
להגיע לשורשים - מה שלא היה אפשרי עד כה
אודות אריק
מה ניתן לשנות
צור קשר
לסדנת הזוגיות
סרט הסבר
אנשים שעברו את התהליך
עוזרים לאחרים
הדרך הפשוטה ביותר להבין את החיים

תארו לעצמכם שמלידה, מודבק צ'יפ לעורפו של כל אחד ואחת מאיתנו. צ'יפ זה מכיל תוכנה. את תוכנית החיים של כל אחד מאיתנו. תוכנה זו תשלוט על כל מילה שנאמר, על כל מחשבה, על כל ארוע. היא תקבע מאלו מחלות נסבול. היא תקבע את רמת הצלחתינו. את משקל גופינו.
י את מצב הזוגיות שלנו. את הצורה בה נגדל או לא נגדל ילדים. הכל. צ'יפ זה יועבר אלינו בתורשה, בגנטיקה שלנו. אבל, מכיוון שאנחנו נולדים איתו - אין לנו אפשרות לדעת על קיומו.י האחרים  מתייחסים אלינו על פי ההוראות הכתובות בצ'יפ מבלי שאיש יבחין בכך. בדיוק כפי שאנחנו מתייחסים אל האחר - על פי ההוראות הכתובות בצ'יפ שלו או שלה.יאדם  שהיה מסתכל על הצגה זו מבחוץ מתפקע מצחוק.י הוא רואה את כולנו מופעלים ומפעילים,י מתרגזים, חולים, משמינים, לא מצליחים מספיק,י אומללים ומה לא?! ואנחנו?! אפילו  לא יודעים שתהליך זה מנהל לנו את החיים.י
הזייה.
י
פילוג'יקה היא כלי הפועל כמראה קסומה.
י פתאום צץ כלי היכול לשמש כמעט כל אחד לדעת מה כתוב בצ'יפ שלו, מה עבר אליו גנטית וחורץ את גורלו.י
פתאום נוצר כלי שמסוגל לשנות את התכנים המוצפנים בצ'יפ. בקלות, בפשטות וביעילות.
י 
 
.
י 
English
כדי לשנות
feelogica
משקל גוף
זוגיות
בריאות
הצלחה
לדעת לשנות
לדעת לחיות
לדעת להגשים
לדעת לרפא
לדעת לפתור
arik@feelogica.com
850 974 544(0) 972+
arik@feelogica.com
850 974 544(0) 972+
אודות פילוג'יקה