התוצאה מתהפכת רק כשמטפלים בסיבה
כדי לשנות
ללמוד להשתמש בגוף כבמיקרופון
אודות אריק
מה ניתן לשנות
צור קשר
סרט הסבר
אנשים שעברו את התהליך
עוזרים לאחרים
לסדנת הזוגיות
אודות אריק

שנים התעסקתי בהיגיון. שנים שחיפשתי פתרונות לכל בעיה בהיגיון. שימשתי כמנכ"ל לחברת היי טק,י שירתתי ביחידות הנכונות בצבא, חשבתי שאני יודע מה אני עושה. מה שלא הכרתי הוא את המושג אותו טווה אלברט איינשטיין: "בני אדם לא יכולים לפתור את בעיותיהם עם אותה מחשבה שיצרה אותן"י ולכן התעקשתי כל חיי "למצוא פתרונות". עד שחליתי. כשחליתי ונקבע לי מועד לניתוח התחילה סדרה של אירועים, ששוב איפשרה לי להבין גישה אחרת לה אלברט איינשטיין קרא:י "ניסויי חשיבה".י הוא למד לחשוב אחרת. להגיע למקור של המחשבות, של התחושות, של הידע.י
התחלתי לצבור ידע, מחקרים רפואיים, מחקרי מוח,
י ספרות מקצועית, למצוא מה השתבש בי שיצר מחלה. גילית את ה אפיג'נטיקה, הצורה בה החיים,י המחשבות והתחושות משבשות את הגנטיקה וגורמות לתקלות הידועות לנו. התקלות אותן אנחנו חיים.י
אולי ניתן ללמוד לאתר מתי הגוף שלנו עסוק בלשבש וללמד ותו להפסיק פעולה הרסנית זו.י
אחרי שלמדתי את השיטה הבנתי שזה לא מספיק,י לא מספיק להפסיק את ייצור הבעיה כדאי גם לתקנה. התחלתי מחדש, הפעם ללמוד איך מלמדים את המוח והגוף לייצר תהליכים משקמים, מבריאים,י משני חיים. אחרי שראיתי את התמורות הגדולות בחיי התחילו אנשים להגיע. כל אחד רצה לשנות משהו אחר. עד מהרה התברר שהמקור זהה לתקלות. תהליכים נסתרים במוח. התגלה שלכל תקלה תהליך סמוי שונה. אחרי מאות מטופלים זוקקה השיטה לכלל יכולת של מציאת גורמי התקלה ב 2-3 פגישות הפסקתה ותיקונה בפגישות ההמשך.י בכל פגישה יכול המטופל לבחון ולראות את מידת השיפור שחלה בו והוא יכול להפסיקו בכל עת בה הוא מסתפק בשיפור. כל אחד והשיפור בתחום בו הוא חפץ, בריאות, כסף, זוגיות, חרדות, הכל.י
דף הבית
אודות אריק

שנים התעסקתי בהיגיון. שנים שחיפשתי פתרונות לכל בעיה בהיגיון. שימשתי כמנכ"ל לחברת היי טק,
י שירתתי ביחידות הנכונות בצבא, חשבתי שאני יודע מה אני עושה. מה שלא הכרתי הוא את המושג אותו טווה אלברט איינשטיין: "בני אדם לא יכולים לפתור את בעיותיהם עם אותה מחשבה שיצרה אותן"י ולכן התעקשתי כל חיי "למצוא פתרונות". עד שחליתי. כשחליתי ונקבע לי מועד לניתוח התחילה סדרה של אירועים, ששוב איפשרה לי להבין גישה אחרת לה אלברט איינשטיין קרא:י "ניסויי חשיבה".י הוא למד לחשוב אחרת. להגיע למקור של המחשבות, של התחושות, של הידע.י
התחלתי לצבור ידע, מחקרים רפואיים, מחקרי מוח,
י ספרות מקצועית, למצוא מה השתבש בי שיצר מחלה. גילית את ה אפיג'נטיקה, הצורה בה החיים,י המחשבות והתחושות משבשות את הגנטיקה וגורמות לתקלות הידועות לנו. התקלות אותן אנחנו חיים.י
חשבתי לעצמי שאם תחושות מסוגלות לשבש את הגנטיקה המהווה את הבסיס למחשבות ולרגשות
אולי ניתן ללמוד לאתר מתי הגוף שלנו עסוק בלשבש וללמד אותו להפסיק פעולה הרסנית זו.
י
אחרי שלמדתי את השיטה הבנתי שזה לא מספיק,
י לא מספיק להפסיק את ייצור הבעיה כדאי גם לתקנה. התחלתי מחדש, הפעם ללמוד איך מלמדים את המוח והגוף לייצר תהליכים משקמים, מבריאים,י משני חיים. אחרי שראיתי את התמורות הגדולות בחיי התחילו אנשים להגיע. כל אחד רצה לשנות משהו אחר. עד מהרה התברר שהמקור זהה לתקלות. תהליכים נסתרים במוח. התגלה שלכל תקלה תהליך סמוי שונה.י אחרי מאות מטופלים זוקקה השיטה לכלל יכולת של מציאת גורמי התקלה ב 2-3 פגישות. הפסקתה ותיקונה נעשים בפגישות ההמשך.י בכל פגישה יכול המטופל לבחון ולראות את מידת השיפור שחלה בו והוא יכול להפסיקו בכל עת בה הוא מסתפק בשיפור. כל אחד והשיפור בתחום בו הוא חפץ, בריאות, כסף, זוגיות, חרדות,י הכל.י
אודות אריק
אודות אריק
מה ניתן לשנות
צור קשר
לסדנת הזוגיות
סרט הסבר
אנשים שעברו את התהליך
עוזרים לאחרים
דף הבית
חשבתי לעצמי שאם תחושות מסוגלות לשבש את הגנטיקה המהווה את הבסיס למחשבות ולרגשות
אולי ניתן ללמוד לאתר מתי הגוף שלנו עסוק בלשבש וללמד אותו להפסיק פעולה הרסנית זו.
י
אחרי שלמדתי את השיטה הבנתי שזה לא מספיק,
י לא מספיק להפסיק את ייצור הבעיה כדאי גם לתקנה. התחלתי מחדש, הפעם ללמוד איך מלמדים את המוח והגוף לייצר תהליכים משקמים, מבריאים,י משני חיים. אחרי שראיתי את התמורות הגדולות בחיי התחילו אנשים להגיע. כל אחד רצה לשנות משהו אחר. עד מהרה התברר שהמקור זהה לתקלות. תהליכים נסתרים במוח. התגלה שלכל תקלה תהליך סמוי שונה.י אחרי מאות מטופלים זוקקה השיטה לכלל יכולת של מציאת גורמי התקלה ב 2-3 פגישות. הפסקתה ותיקונה נעשים בפגישות ההמשך.י בכל פגישה יכול המטופל לבחון ולראות את מידת השיפור שחלה בו והוא יכול להפסיקו בכל עת בה הוא מסתפק בשיפור. כל אחד והשיפור בתחום בו הוא חפץ, בריאות, כסף, זוגיות, חרדות,י הכל.י
התוצאה מתהפכת רק כשמטפלים בסיבה
כדי לשנות
ללמוד להשתמש בגוף כבמיקרופון
להגיע לשורשים - מה שהיה  בלתי אפשרי עד כה
בכל פעם שחשבת רק חשבת שחשבת
אפשר לשנות תהליכים במוח
בכל פעם שחשבת רק חשבת שחשבת
אפשר לשנות תהליכים במוח
English
להגיע לגרעין
להפסיק להתעסק בתוצאה
אריק
acigoleef
feelogica
feelogica
כדי לשנות
התוצאה מתהפכת רק כשמטפלים בסיבה
ללמוד להשתמש בגוף כבמיקרופון
להגיע לגרעין
להפסיק להתעסק בתוצאה
להגיע לשורשים - מה שלא היה אפשרי עד כה
כדי לשנות
feelogica
משקל גוף
זוגיות
בריאות
הצלחה
לדעת לשנות
לדעת לחיות
לדעת להגשים
לדעת לרפא
לדעת לפתור
arik@feelogica.com
850 974 544(0) 972+
arik@feelogica.com
850 974 544(0) 972+
הקדמה אישית:י

שנים ארוכות אחרי שסבתי נפטרה, התמלאתי צורך פנימי, נסתר, לפקוד את קברה. מעולם,
י מאז פטירתה,י לא פקדתי את הקבר, למרבה הבושה, למרות שהייתה דמות חשובה בחיי.י כשהגעתי לקבר פרצתי, ללא סיבה, בבכי מר.י אני זוכר, שתוך כדי בכי, תמהתי לתוכי למה אני בוכה, אבל, לא הייתה לי כל שליטה על הבכי.י
אני לא טיפוס שמרבה לבכות, אבל, הבכי הזה היה חזק ממני. אחרי דקות ארוכות של בכי,
י התמלא ראשי במשהו שאני לא מסוגל לתארו במילים, בת קול? ידיעה? תובנה? הנחייה? לא יודע, כל שהיה לי בראש היה צמד מיליםיי"קבל חיים". דממה עטפה אותי באחת, שלווה כמוה מעולם לא חשתי חדרה לתוכי, תחושה עילאית של נינוחות.י
חיי השתנו באחת. צמד המילים
יי"קבל חיים"י קיבל אין סוף משמעויות: קבל חיים ארוכים,י קבל את המתנות אותם החיים מציעים, חייה בקבלה.....י
אוכל בקלות למלא דפים רבים בפרשנויות ובאפשרויות שצמד מילים זה מקפל בתוכו.
י
באחת הבכי נפסק, נכנסתי לרכבי ונסעתי.
י
חיי קיבלו כיוון לא צפוי, נעשיתי אדם חדש.
י קיבלתי תובנות שמעולם לא חשבתי שקיימות.י תובנות משנות חיים.י
אנשים ראו את השינוי ורצו גם.
י
מדע אמפירי חדש צמח - פילוג'יקה.
י
אנשים התחילו להגיע. רבים רצו לחוות  תובנות משנות חיים אלה. פילוג'יקה.
י
עברו שנים ארוכות כדי להבין את מלוא המסר שהגיע מסבתי.
י זו הייתה צוואה של סבתי,י לכל מי שרוצה לשנות משהו בחייו!י
הקדמה אישית:י

שנים
ארוכות אחרי שסבתי נפטרה, התמלאתי צורך פנימי, נסתר, לפקוד את קברה. (מעולם, מאז פטירתה,י לא פקדתי את הקבר, למרבה הבושה - למרות שהייתה דמות חשובה בחיי.) כשהגעתי לקבר פרצתי, ללא סיבה, בבכי מר. אני זוכר, שתוך כדי בכי, תמהתי לתוכי למה אני בוכה, אבל, לא הייתה לי כל שליטה על הבכי.י
אני
לא טיפוס שמרבה לבכות, אבל, הבכי הזה היה חזק ממני. אחרי דקות ארוכות של בכי, התמלא ראשי במשהו שאני לא מסוגל לתארו במילים, בת קול? ידיעה? תובנה? הנחייה? לא יודע, כל שהיה לי בראש היה צמד מילים "קבל חיים". דממה עטפה אותי באחת, שלווה כמוה מעולם לא חשתי חדרה לתוכי, תחושה עילאית של נינוחות.י
חיי
השתנו באחת. צמד המילים "קבל חיים" קיבל אין סוף משמעויות - קבל חיים יותר ארוכים, קבל את המתנות אותם החיים מציעים, חייה בקבלה.....י
אוכל
בקלות למלא דפים רבים בפרשנויות ובאפשרויות שצמד מילים זה מקפל בתוכו.י
באחת
הבכי נפסק, נכנסתי לרכבי ונסעתי.י
חיי
קיבלו כיוון לא צפוי, נעשיתי אדם חדש. קיבלתי תובנות שמעולם לא חשבתי שקיימות. תובנות משנות חיים.י
אנשים
ראו את השינוי ורצו גם.י
מדע
אמפירי חדש צמח - פילוג'יקה.י
אנשים
התחילו להגיע. רבים רצו לחוות את התובנות משנות חיים אלה. פילוג'יקה.י
עברו שנים
ארוכות כדי להבין את מלוא המסר. זו הייתה צוואה של סבתי  "קבל חיים" - צוואה זו נועדה לכל מי שרוצה להבין את החיים ולשנות את חייו!י
אודות פילוג'יקה
אודות פילוג'יקה